Tinig ng Kababaihan: Women in Culture and Arts (2019)

Bakit mahalaga ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pagtataguyod at pangangalaga ng sining? May mga nanatili pa bang cultural practices na discriminatory sa mga kababaihan?

Asset Type:Audio
Collection:Philippine Commission on Women
Subject:Gender, Gender Mainstreaming, Women and the Arts
Publisher:Philippine Broadcasting Service – Bureau of Broadcast Services
Publication Date:February 14, 2019Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap