Tinig ng Kababaihan: Women and Labor (2018)

Sa kakatapos lang na pag gunita ng Labor Day, kumusta naman kaya ang ating mga kababaihang manggagawa? Silipin natin ang mga issue ukol sa diskriminasyon sa mga babae at ano ang mga mandato na nakakatulong protektahan ang ating mga manggagawang babae.

Asset Type:Audio
Collection:Philippine Commission on Women
Subject:Gender, Gender Mainstreaming, Economic Development, Women and Labor
Publisher:Philippine Broadcasting Service – Bureau of Broadcast Services
Publication Date:May 3, 2018


Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap