Tinig ng Kababaihan: Sari-Sari Store Training and Access to Resource (STAR) Program (2019)

Sa ika-sampung anibersaryo ng pagkakasabatas ng Magna Karta ng Kababaihan, anim (6) na ahensiya at dalawang (2) programa ng pamahaalaan ang ginawaran ng Philippine Commission on Women ng GADtimpala Bronze Award para sa kanilang gender-responsiveness. Kabilang sa mga pinarangalan ang Sari-Sari Store Training and Access to Resources o STAR program ng TESDA at Coca-Cola Philippines. Paano kaya natulungan ng STAR program ang kanilang women-beneficiaries at kanilang pamilya?

Asset Type:Audio
Collection:Philippine Commission on Women
Subject:Gender, Gender Mainstreaming, Gender and Development, GAD, Magna Carta of Women, MCW
Publisher:Philippine Broadcasting Service – Bureau of Broadcast Services
Publication Date:August 29, 2019Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap