Tinig ng Kababaihan: Gender and Development in Abra de Ilog (2019)

Itinatag ang Likha Iraya noong 2012 bilang isang livelihood program na naglalayong bigyang oportunidad ang mga kababaihang Iraya Mangyan. Ngayon, regular na itong nakikibahagi sa mga trade fairs at exhibits. Kumusta nga ba ang naging paglalakbay ng munisipyo ng Abre de Ilog para maabot ang ating mga kababayang Iraya Mangyan?

Asset Type:Audio
Collection:Philippine Commission on Women
Subject:Gender, Gender Mainstreaming, Gender and Development, Gender Equality, Social Development, Economic Development, Countries and Regions, Livelihood, Gender-Responsive Micro Small and Medium Enterprises,
Publisher:Philippine Broadcasting Service – Bureau of Broadcast Services
Publication Date:March 28, 2019Tinig ng Kababaihan: Gender and Development in Abra de Ilog (

Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap