Tinig ng Kababaihan: GADtimpala (2019)

Ano ang papel ng higher educational institutions sa pagpapalawig ng pang-unawa sa gender eqaulity at gender sensitivity? Anong mga polisiya at mekanismo ang tumutugon sa mga gender issues sa sektor?

Asset Type:Audio
Collection:Philippine Commission on Women
Subject:Gender, Gender Mainstreaming
Publisher:Philippine Broadcasting Service – Bureau of Broadcast Services
Publication Date:October 17, 2019Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap