Tinig ng Kababaihan: Cine Juana: Campaigning to End VAW Through Film (2019)

Kilalin ang ilan sa mga grupo ng young filmmakers na nanalo sa Cine Juana Digital Shorts Competition ng PCW at pakinggan ang kanilang naging inspirasyon sa pagbuo ng short films na tumatalakay sa violence against women.

Asset Type:Audio
Collection:Philippine Commission on Women
Subject:Gender, Gender-Based Violence, Violence Against Women, VAW, 18-Day Campaign to End VAW, Cine Juana
Publisher:Philippine Broadcasting Service – Bureau of Broadcast Services
Publication Date:December 12, 2019Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap