Rape Victim Assistance and Protection Act of 1998

Ang Batas Laban sa Panggagahasa (Republic Act. Nos. 8353 at 8505, at mga kaugnay na batas at desisyon ng Korte Suprema) : Isang Praymer

This primer introduces the concepts of rape, the laws that can be used against rape and the different remedies for the victim.