1 (5) | 2 (14) | 3 (1) | 6 (1) | A (85) | B (32) | C (81) | D (24) | E (23) | F (32) | G (119) | H (39) | I (51) | J (5) | K (18) | L (28) | M (61) | N (26) | O (8) | P (83) | Q (6) | R (42) | S (74) | T (140) | U (16) | V (8) | W (71) | Y (4)
Paalis ka na pala: gabay para sa OFW.
Pagapapataas ng kaalamang pulitikal ng mga kababaihan: isang manwal ng sanayan.
Pagbabago sa panahon kamulatan: bawas-peligro: lindol, sunog, baha, pagguho ng lupa, tsunami, bagyo.
Paghubog sa mamamayan, katatagan ng bayan: pagpapanumbalik ng kagandahang-asal: ulat na iniharap / ni Leticia Ramos-Shahani sa Komite sa Edukasyon, Sining at Kultura at sa Komite sa Katarungang Panlipunan, Kagalingan at Pagpapaunlad.
Pamana: print memorabilia of Filipino women in the Ateneo Library of Women’s Writings.
Papers of the 13th AASSREC Biennial General Conference, 18-22 October 1999, Seoul, Korea.
Paradox and promise in the Philippines: a joint country gender assessment.
Parliament and the budgetary process, including from a gender perspective: regional seminar for English-speaking African parliaments, 22-24 May 2000, Nairobi (Kenya).
Parliament, the budget and gender.
Passport to equality.